English简体中文 | فارسی | Français | 한국어

برای اطلاعات به روز، لطفاً به نسخه انگلیسی مراجعه کنید.

هنگامی که کارت کتابخانه شهر نورث ونکوور را دریافت می کنید، باید یک کارت شناسایی عکس دار و مدرکی دال بر
آدرس فعلی خود ) به عنوان مثال، کارت شناسایی صادر شده توسط دولت بریتیش کلمبیا و یک قبض آب و برق( نشان
دهید.

چگونگی دریافت کارت کتابخانه


 حضوری

برای ثبت نام کارت به میز استقبال در طبقه اول مراجعه کنید.

آنلاین

اگر در نورث شور یا مترو ونکوور زندگی می کنید، همین حالا میتوانید با یک کارت دیجیتال به مجموعه های
دیجیتال و کتاب های الکترونیکی ما دسترسی داشته باشید! کارت فیزیکی شما در میز استقبال نگهداری می شود
تا آن را تحویل بگیرید.

چه کسی می تواند کارت کتابخانه بگیرد

کارت کتابخانه برای ساکنان نورث شور، دانشجویانی که با ساکنان نورث شور زندگی می کنند و تمام ساکنان جوامع
اینترلینک (InterLINK) رایگان است.
وقتی به کتابخانه شهر نورث ونکوور می پیوندید، میتوانید یک کارت جدید کتابخانه شهر (Library City ) دریافت کنید یا
از یک کارت موجود از یک کتابخانه دیگر اینترلینک استفاده کنید.
برای ساکنان خارج از جوامع اینترلینک در لوئر مینلند، هزینه های زیر اعمال می شود:

  • هزینه سالانه ۵۰ دلار برای بزرگسالان برای کارت غیر مقیم
  • ۲۰ دلار سالانه برای دانشجویان برای کارت غیر مقیم
  • ۲۰ دلار برای کارت های بازدید موقت که برای سه ماه اعتبار دارند.

کتابخانه شهر نورث ونکوور عضو برنامه بی سی وان کارد (OneCard BC) است.

کارت های دسترسی

اگر آدرس ثابت یا شناسنامه تصویری ندارید، می توانید برای استفاده از مواد کتابخانه برای کارت دسترسی ثبت نام کنید.
کارت های دسترسی شش ماه اعتبار دارند. برای جزئیات نحوه دریافت کارت دسترسی و شروع استفاده از خدمات کتابخانه
از امروز به میز استقبال مراجعه کنید.

North Vancouver City Library

Get involved with your city library

Volunteer or donate!