History and its representation in literature in Farsi تاریخ و بازنمایی آن در ادبیات

This is a virtual event

April 6, 2024

10:00 am to 12:00 pm

Third floor program room

Cultural discovery

Back to all events

Event overview

Online event

April 6, 2024

10:00 am to 12:00 pm

This hybrid literary program is in collaboration with UBC Asian Studies and is hosted in Farsi. Read more about the program.

در این جلسه که با همکاری بخش مطالعات آسیایی دانشگاه یو بی سی برگزار می شود، به سرپرستی دکتر حسام دهقانی و دکتر فرزان سجودی، میزبان "محمد آصف سلطان زاده" خواهیم بود. 

درباره نویسنده: 

محمدآصف سلطان‌زاده، نویسنده معاصر اهل افغانستان، در سال ۱۳۴۳ در کابل به دنیا آمد.  او که در دانشگاه زادگاهش داروسازی خوانده بود، در اوج حملات شوروی به کشورش در سال ۱۳۶۴، به همراه برادرش از افغانستان گریخت و ابتدا به پاکستان و سپس به ایران وارد شد، جایی که ۱۷ سال زندگی کرد.  در ایران، سلطانزاده به نوشتن داستان‌های کوتاه پرداخت و در فیلمسازی نیز تجربه کسب کرد.

اولین مجموعه داستان او، در سال ۱۳۷۹منتشر شد و برنده جایزه ادبی گلشیری شد.  این کتاب و دیگر آثار او، که بعدها به چندین زبان ترجمه شدند، به موضوع هویت، رنج و درد مهاجران پرداخته‌اند. سلطانزاده توانسته است با استفاده از عناصر داستانی مانند عدم قطعیت، پایان‌های چندگانه و درهم آمیختن خواب و واقعیت، تجربیات مهاجران را به تصویر بکشد.

در سال ۱۳۸۰ سلطانزاده به دانمارک مهاجرت کرد و آثار بیشتری نوشت که در ایران منتشر شدند. او سه بار برنده جایزه گلشیری شده و برنده جایزه ادبی کپنهاگ نیز شده‌است. مجموعه‌های داستانی و رمان‌های او نظرگاه جدیدی به تجربه مهاجرت و هویت   می‌افزایند. این برنامه رایگان است و حضور برای همه آزاد می باشد. در صورت تمایل برای حضور از طریق زوم لطفا از طریق لینک زیر مستقیما با بخش مطالعات آسیایی دانشگاه یو بی سی ثبت نام کنید: 

Read more about the program.

Next Events

If you have a question, ask us or call 604-998-3450

Get involved with your city library

Volunteer or donate!