A family of four (mother, father, daughter, son) standing hand in hand made out of cardboard

BC family benefits in Farsi جلسه اطلاعاتی مربوط به مزایای خانواده در بی سی

This is an in-person event

June 28, 2024

1:30 pm to 3:00 pm

In-person, Impact North Shore 207-123 15th St. North Vancouver

Immigrants and newcomers

Event overview

June 28, 2024

1:30 pm to 3:00 pm

ما و ایمپکت نورث شور از شما دعوت می کنیم در جلسه اطلاعاتی رایگان مربوط به مزایای خانواده در بی سی که در تاریخ جمعه، ۲۸ جون از ساعت ۱:۳۰ تا ۳ بعد از ظهر برگزار می شود، شرکت کنید.

این جلسه برای آشنایی مهاجران با جزییات مزایای موجود در کانادا برای خانواده هایی که فرزند زیر ۱۸ سال دارند برگزار می شود و حاوی مطالب زیر می باشد: 

- مزایای حق اولاد و مالیات (Canada Child Tax Benefit, GST/ HST)

- شرایط استفاده از یارانه ثبت نام فرزند در مهد کودک (نحوه ثبت نام / فرم های مربوطه / مدارک مورد نیاز) (Child care Subsidy)

- شرایط استفاده از کمک اجاره (نحوه ثبت نام / فرم های مربوطه / مدارک مورد نیاز) (Rental Assistance Program)

- آدرس ها و شماره های مورد نیاز

- پرسش و پاسخ

این برنامه به زبان فارسی برگزار می شود و شرکت برای تمام  تازه واردین یا مهاجرین آزاد است.

 برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به office@impactnorthshore.ca ایمیل زده و یا با تلفن 2931-988-604 تماس بگیرید. 

این برنامه توسط دولت کانادا حمایت شده و توسط ایمپکت نورث شور برگزار می شود.  

This program is for Farsi-speaking newcomers and immigrants on the North Shore who have children 18 and younger.

Topics include:

CCTB and GST/HST
Child care subsidy
Rental assistance
This government sponsored program is hosted by Impact North Shore

To participate in this workshop, you must register as a client with Impact North Shore.

For more information and to register contact office@impactnorthshore.ca or 604-988-2931

Next Events

If you have a question, ask us or call 604-998-3450

Get involved with your city library

Volunteer or donate!